Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja. Koulutus sisältää yhden teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen, kesto yhteensä kaksi tuntia.

Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät.
AS 1 -koulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti.

Kohderyhmä

Alkusammutuskurssi sopii laaja-alaisesti paloturvallisuuden peruskoulutukseksi muun muassa oppilaitoksille, toimistotyöntekijöille, taloyhtiöille, kaupan alan työntekijöille ja kenelle tahansa sammutustaidoista kiinnostuneelle.

Sisältö

  • Teoriaosuus sisätiloissa, 1 h
  • Tulipalon ominaisuudet
  • Alkusammutuksen merkitys
  • Toiminta tulipalotilanteessa
  • Erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä
  • Käytännön harjoittelu ulkotiloissa, 1 h
  • Käsisammuttimen käyttö
  • Sammutuspeitteen käyttö

Alkusammutuskurssin suorittaneet saavat (5) vuotta voimassa olevan alkusammutuskortin. Alkusammutuskortti toimitetaan noin muutaman viikon kuluessa kurssisuorituksesta.