Asbestikoulutus

Kauttamme voit suorittaa asbestikoulutuksen, joka on tarkoitettu asbestitöitä tekeville rakennusmiehille työturvallisuuslain ja valtioneuvoston päätöksen asbestityön purusta edellyttämällä tavalla.

Tutkinnon suorittanut tuntee erilaiset asbestilaadut ja eri aikoina käytetyimmät asbestimateriaalit sekä asbestikartoituksen menetelmänä. Koulutuksen suorittanut hallitsee purku- ja kapselointimenetelmät suojauksineen ja osaa käyttää tarvittavia alipaine- ja imurilaitteistoja sekä työssä tarvittavia muita välineitä. Koulutuksen suorittanut osaa käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja muita laitteita sekä tehdä niihin tarvittavat työmaahuollot. Lisäksi opiskelija osaa asbestijätteen käsittelyn, loppusijoituksen ja kohteen loppusiivouksen.

Jos sinulla on vähintään kolmen vuoden kokemus rakennusalalta, niin tämän koulutus antaa mahdollisuudet saada samalla talonrakennusalan ammattitutkinnon asbestityöt -osatutkinto.

Kohderyhmä

Asbestityöt-­koulutukseen voivat hakeutua rakennuksilla purkutöitä tekevät työntekijät ja työnjohtajat. Uusi lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2016. Uudet asbestipurkuluvat myönnetään määräaikaisiksi ja toistaiseksi voimassa oleviksi. Jatkossa lupaviranomainen pitää rekisteriä asbestipurkutyöluvista ja pätevistä työntekijöistä.

Sisältö

Koulutuksen sisältö on vastaava kuin Talonrakennusalan ammattitutkinnon osaan 46 § Asbestityöt -valmistava koulutus:

  • Asbestipurkutöihin liittyvä lainsäädäntö
  • Asbesti ja sen esiintyminen rakennusmateriaaleissa
  • Asbestin terveyshaitat ja niiden torjuminen
  • Asbestipurkutyössä käytettävät laitteet
  • Henkilökohtaiset suojaimet
  • Asbestijätteiden käsittely
  • Loppusiivous ja jälkimittaukset
  • Purkutyösuunnitelman tekeminen ja purkumenetelmät
  • Kirjallinen koe, jonka hyväksytty suorittaminen on ehtona käytännön työnäytön antamiselle
Koulutuksen hinta

Koulutus kestää kolme (3) päivää ja koulutuksen hinta on 870 euroa.

Hintaan sisältyy teoriapäivien materiaalit, yhden näytön arviointi, tutkintomaksu, teoriapäivien lounas sekä aamu­ ja iltapäiväkahvit. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero 24%.

Seuraavat koulutuspäivät:
Ei koulutuksia