Ennakoiva ajo (7h) on ammattikuljettajan jatkokoulutuksen (35h) ainoa pakollinen koulutus. Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajalta viiden vuoden aikana 35 tuntia jatkokoulutusta, joka voidaan suorittaa jaksoina. Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (7 tuntia). Muita ammattipätevyyskursseja ovat osa ensiapu-, hätäensiapu– ja työturvallisuuskursseistamme. Ennakoivan ajon kurssin tavoitteena on, että kuljettaja osaa tunnistaa riskejä, ennakoida ja välttää vaaratilanteita sekä kehittää omaa ajamistaan turvallisemmaksi.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksen tarvitseville ammattikuljettajille. Kurssi sopii myös tavalliselle autoilijalle, joka haluaa parantaa omaa ja muiden liikenneturvallisuutta omia taitojaan hiomalla. Ennakoivan ajon kurssi tukee myös uuden autoilijan oppimista ja on oivallinen myös kokeneemmallekin kuskille.

Sisältö

Koulutus pidetään koulutusohjelman “Ennakoiva ajaminen – Pidä pelivaraa” -mukaisesti. Koulutus pidetään luokkaopetuksena, jota täydennetään keskusteluilla, ryhmätöillä ja harjoituksilla. Koulutukseen ei sisälly käytännön ajoharjoittelua.

  • Ennakoiva ajaminen – Pidä pelivaraa
  • Johdanto
  • Ajovalmius ja ajoneuvon kunto
  • Havainnointi
  • Turvallisuusväli
  • Ajonopeus ja ohittaminen
  • Toiminta vaaratilanteessa ja onnettomuuden seurauksien minimointi
KATSO AVOIMET KOULUTUKSET