Ensiapukoulutusten saralla on koettu suuria muutoksia vuoden 2020 alusta, kun ensiapukoulutusten järjestäminen vapautui myös muille toimijoille. KELA ja Työsuojeluhallinto eivät nimittäin enää edellytä, että ensiapukoulutusten tulisi olla ainoastaan SPR:n järjestämiä. Heidän sivuillaan viitataankin nykyään ainoastaan kriteereihin, jotka ensiapukoulutusten tulee täyttää.

Toisin sanoin uudistus tarkoittaa sitä, että ensiapukoulutuksia, jotka ovat yhtä päteviä kuin Punaisen Ristin tarjoamat ensiapukoulutukset, on nyt mahdollista saada myös esimerkiksi Uudenmaan Koulutuskeskuksen koulutusvalikoimasta. Myös SPR:n ensiapukoulutukset löytyvät edelleen koulutustarjonnastamme.

Uudet ensiapukoulutuksemme ovat nimeltään:

Ensiapukoulutus 4 h
Ensiapukoulutus 8 h
Ensiapukoulutus 16 h
Ensiapukoulutus 16 h (syventävä)

Koulutuksen suoritettuaan saa virallisen Uudenmaan Koulutuskeskuksen ensiapukortin. Kortti on voimassa kolme (3) vuotta.

Uudenmaan Koulutuskeskuksen tarjoamien ensiapukoulutusten sisältö tulee noudattamaan SPR:n asiantuntijoiden laatimaa virallista toteutusohjetta. Uudistus on kuitenkin tuonut myös joitain vapauksia ensiapukoulutusten sisällön suunnitteluun. Ensiapukoulutusten sisällön painotus voidaan esimerkiksi räätälöidä tilauskoulutuksissa yrityksenne tarpeiden mukaan siten, että se palvelee yrityksenne henkilökuntaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikki kouluttajamme ovat Suomen Punaisen Ristin kouluttamia ja hyväksymiä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK) tai hätäensiapukouluttajia (HEK).