Ensiapukoulutukset

Usein uskotaan, että hätätilanteet ja onnettomuudet eivät kosketa meitä. Elämme niin sanotussa turvallisuuden kuplassa, joka murtuu vain silloin, kun jokin hätätilanne tai onnettomuus sattuu kohdalle.

Näissä tilanteissa ihmiset käyttäytyvät eri tavoilla, mutta enemmistö ihmisistä ei onnistu luomaan oikeaa tilannekuvaa ja käyttäytyvät hetkellisesti sekavasti.

Vajaa neljäsosa ihmisistä pystyy hätätilanteessa säilyttämään toimintakykynsä, ovat rauhallisia ja arviointikyky on normaali. Tämä toiminta selittyy koulutuksella, kokemuksella ja myös yksilöllisillä valmiuksilla.

Uudenmaan Koulutuskeskuksen ensiapukursseilla varmistetaan henkilöstönne oikea osaaminen ja asenne hätätilanteissa.

Kela korvaa osan koulutuksesta

On hyvä tietää, että Kela korvaa työnantajalle tai yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.

Uudenmaan Koulutuskeskuksen ensiapukurssit kuuluvat Kela-korvauksen piiriin edellytysten täyttyessä:

  • työterveyshuolto on järjestetty
  • koulutustarve on kirjattuna toimintasuunnitelmaan
  • kouluttajalle on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus

Korvaus haetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä (yrittäjät kuuden kuukauden kuluessa laskun maksusta).

Ensiapu Koulutuskeskus

Tutustu tarkemmin ensiapukoulutuksiin alla olevista linkeistä.