Hätäensiapu 8h

Hätäensiapukurssilta saa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairauskohtaustilanteissa. Kurssilla voi myös uusia voimassaolevan EA1-, EA2- tai hätäensiapupätevyyden. Kurssi on saatavana myös neljän (4) tunnin lyhyempänä koulutuksena.

Hätäensiapukurssin sisältö


  • Tajuttoman ensiapu
  • Elvytystilanne
  • Suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen
  • Sokin tunnistaminen ja sokin syvenemisen estäminen
  • Ensiapu tavallisimmissa sairauskohtauksissa

Työpaikoilla koulutukseen voidaan sisällyttää myös opetusta työyhteisön erityistarpeiden mukaan.

Jos osallistujalla on ennestään EA1-pätevyys, sen voi uusia HätäEA-kurssilla kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Kurssin käytyä saa kurssitodistuksen, joka on voimassa 3 vuotta. Hätäensiapukurssilta on myös mahdollista saada ammattipätevyysmerkintä.

Kelakorvaus


Kela korvaa työnantajalle tai yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Hätäensiapukurssi kuuluu korvauksen edellytysten täytyttyä:

  • työterveyshuolto on järjestetty
  • koulutustarve on kirjattuna toimintasuunnitelmaan
  • kouluttajalle on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus

Korvaus haetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä (yrittäjät kuuden kuukauden kuluessa laskun maksusta). Lue lisää aiheesta tästä.

Tarjouspyyntö

Oletko varaamassa koulutusta yli 10 hengelle? Pyydä tarjouksemme ryhmälle.

Kokemuksia

“Kouluttajalla oli erittäin reipas ote kouluttajana. Riittävästi vastavuoroisuutta opetuksessa. Koulutusohjelma oli erittäin mielenkiintoinen.”