Iso osa kaikista onnettomuuksista tapahtuu kotona tai vapaa-ajalla. Silti harvalla on ensiaputaidot ajan tasalla ja tieto miten toimia. Ensiapukurssit antavat varmuutta ja taitoja toimia oikein hädän sattuessa, niin kotona kuin työpaikalla.

Työpaikoilla ensiaputaidot ovat osa työturvallisuutta. Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä. Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä, johon kuuluvat asianmukaisten tarvikkeiden lisäksi myös ensiapuun perehtyneet henkilöt. Ensiapukurssin hyväksytysti suorittaneet saavat ensiapukortin ja -todistuksen, joka on voimassa kolme (3) vuotta. Ensiapukoulutukset ovat myös osa työtapaturmien ennaltaehkäisyä. Työpaikoilla ensiapukoulutukseen voidaan sisällyttää myös opetusta työyhteisön erityistarpeiden mukaan.

Uudenmaan koulutuskeskus järjestää ensiapukursseja ympäri Suomea. Kaikki kouluttajamme ovat Suomen Punaisen Ristin kouluttamia ja hyväksymiä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK) tai hätäensiavunkouluttajia (HEK). Katso lähialueesi ensiapukurssit täältä