Esimiestyö on johtamista, ja hyvä johtaminen vaatii esimieheltä läsnäoloa, aikaa, vastuun ottamista, ongelmiin puuttumista sekä kykyä tehdä päätöksiä. Hyvä johtaminen puolestaan luo hyvää työilmapiiriä ja kannustaa työntekijöitä hyviin suorituksiin. Esimies- ja johtamistaitoja on aika-ajoin hyvä päivittää, sillä hyvinvoiva yritys toimii tehokkaasti: arvioiden mukaan työhyvinvointiin sijoitettu euro voi tuottaa kuusi euroa takaisin. Johtajuutta tarvitaan myös muutostilanteissa, jolloin avoimuuden, tiedon sujuvan kulun ja päätösten teon merkitys korostuu.

Kohderyhmä

Johtaminen ja esimiestaidot -valmennus sopii sekä uusille esimiehille, että jo pidempään esimiestyötä tehneille. Koska kurssin sisältö räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan, sopii valmennus esimiehille ja johtajille alasta riippumatta.

Sisältö

Johtaminen ja esimiestyö -valmennuksen sisältö räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksen teemoja voivat olla suorituksen johtaminen, asioiden johtaminen, muutosjohtaminen, ihmisten johtaminen tai johtajana kehittyminen. Valmennus tarjoaa tietoja, vinkkejä ja ajatuksia esimiestyön hyvään hoitamiseen, tuo selkeyttä ja varmuutta omaan työskentelyyn ja kehittää vuorovaikutustaitoja.