Työturvallisuuskortti

Uudenmaan Koulutuskeskus järjestää laadukasta työturvallisuuskoulutusta koko Suomen alueella. Työturvallisuuskurssin hyväksytysti suoritettua saat työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta.

Miksi korttia tarvitaan?


Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

  • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
  • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
  • antaa perustietoa työsuojelusta
  • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön
    työturvallisuusosaamiseen
  • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Kenelle kortti on tarkoitettu?


Työturvallisuuskurssi on tarkoitettu erityisesti teollisuudessa toimiville yrityksille, mutta koulutus soveltuu erinomaisesti myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille jne.

Tarjouspyyntö

Oletko varaamassa koulutusta yli 10 hengelle? Pyydä tarjouksemme ryhmälle.

Kokemuksia

”Työturvallisuuden asennepuolta on tärkeä korostaa, ainakin itselle se on tärkeää, kun usein suhtautuu turvallisuuteen hälläväliä-tyylillä ja tuuriin luottaen. Kurssin vetäjästä huomasi, että oli paneutunut asioihin ja sopii kouluttajaksi, luonteva ja selkeää puhetta.”