VESITYÖKORTTI

Vesityökortilla tarkoitetaan vesilaitoshenkilöstön hygieniahallinnan osaamistestauksen näyttökoetodistusta.
Näyttökokeeseen voi halutessaan osallistua ilman erillistä koulutusta, mutta yleisesti suositellaan asioiden kertaamista vesialan koulutustilaisuuksissa. Mikään ammatillinen tutkinto ei vapauta testauksesta.
Pidämme vedenkäsittelyn kursseja mm. talousvesilaitoksille sekä uimahallien ja kylpylöiden henkilökunnille. Koulutus on käytännönläheistä, koska pelkkä teoreettinen opetustyö ei painota riittävästi vesilaitostyön käytännön asioita. Kurssipäivän lopuksi suoritetaan osaamistesti.

Mitä on vesityö?


Vesityökortin näyttötutkintojärjestelmä on vastaava kuin elintarvikkeiden käsittelyssä vaadittava hygieniapassi.
Vesityökortin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen 285/2006, joka tuli voimaan 1.5.2006.
Talousvettä toimittavassa laitoksessa ja uimahalleissa, kylpylöissä ja vastaavissa työskentelevien, veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä suorittavien henkilöiden tulee osoittaa osaamisensa tulevaisuudessa osaamistodistuksella.

Miksi koulutus tulee käydä?


Toiminnanharjoittajan (vesihuoltolaitos, uimahalli, kylpylä, jne.) on vastattava siitä, että kohteessa työskentelevällä henkilöllä on riittävät perustiedot:

  • veden mikrobiologiasta
  • vesikemiasta
  • veden puhdistustekniikasta
  • veden käyttötarkkailusta
  • veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä
  • henkilökohtaisesta hygieniasta

Toiminnanharjoittajan tulee lisäksi pitää kirjaa työntekijöiden laitosteknisestä ja vesihygieenisestä osaamisesta ja esittää pyydettäessä tiedot kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
Vesityökortin koe on käytännössä kirjallinen osaamistesti, jonka hyväksytysti läpäisseille myönnetään näyttökokeen pitäjän toimesta osaamistodistus. Osaamistodistus on voimassa 5 vuotta. Näyttökokeen pitäjät hyväksytään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toimesta.

Tarjouspyyntö

Oletko varaamassa koulutusta yli 10 hengelle? Pyydä tarjouksemme ryhmälle.

Kokemuksia

”Erinomainen koulutus! Kouluttajaki oli rento!”