Laki kuorma- ja linja-auton ammattipätevyydestä (273/2007) velvoittaa kuorma- ja linja-auton sekä hinattavan ajoneuvon muodostaman ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalta tieliikenteessä vaadittavaa ammattipätevyyden ylläpitämistä tavara- ja henkilökuljetuksissa. Ajantasalla pidettävä ammattipätevyys toimii näin ollen ehtona näiden ajoneuvojen kuljettamiselle tieliikenteessä. Lain tarkoituksena on lisätä autonkuljettajien ammatillisia valmiuksia, joka mahdollistaa turvallisen tieliikenteen ja kuljetukset. Samalla se ylläpitää kuljettajien edellytyksiä tehtäviensä turvalliseen hoitamiseen.

Kuljettajien ammattipätevyyden vaatimukset astuivat voimaan porrastetusti. Sitä on vaadittu  kaikilta raskaan liikenteen kuljettajilta henkilöliikenteessä 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 alkaen. Nyt nämä suoritetut ammattipätevyydet vanhenevat 10.9.2019 niiden ollessa voimassa kerrallaan viisi vuotta. Vanhenevien ammattipätevyyksien suhteen on hyvä ryhtyä toimeen hyvissä ajoin, ettei asian hoitaminen jää viime hetkille. Tarjoamme ammattipätevyyskursseja valtakunnallisesti myös kesällä  ja näillä kursseilla on vielä useita vapaita paikkoja jäljellä vanhenevan ammattipätevyyden uusimiseksi.

Ammattipätevyyden säilyttämiseksi tulee suorittaa jatkokoulutus. Hyväksytysti suoritettu koulutus jatkaa ammattipätevyyden voimassaoloa kerrallaan viideksi vuodeksi eteenpäin. Koulutus suoritetaan viiden vuoden aikana ja se jakautuu viiteen koulutuspäivään niiden kokonaiskeston ollessa 35 tuntia. Näistä koulutuspäivistä ainakin yhden on oltava vähintään seitsemän tunnin mittainen ennakoivan ajon koulutus (taloudellisen ajotavan koulutus 7h, EAK). Neljä muuta koulutuspäivää ovat vapaasti valittavissa olevia kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksia.

Ammattipätevyysvaatimus koskee kuljettajien lisäksi myös useita muita ammattiryhmiä, kuten rakennusmiehiä. Ammattipätevyyteen tarvittavia pätevyyksiä ja suoritettuja kursseja vaaditaan tavallisesti useissa erilaisissa työtehtävissä. Näin ollen ammattipätevyyden hankkiminen on usein kannattavaa oman ammatillisen pätevyyden varmistamiseksi.