Tämä on ammattipätevyyskoulutus.

Täydennyskurssit ovat ADR-ajoluvan uusimista varten. Täydennyskurssi täytyy suorittaa ennen ajoluvan päättymistä, aikaisintaan 12 kk ennen ajoluvan vanhenemista. Uusi lupa astuu voimaan vasta, kun entinen lupa-aika päättyy.

Lupa ei oikeuta kuljettamaan räjähteitä (luokka 1) eikä  radioaktiivisia aineita (luokka 7).

Kuljettajalla on perustäydennyskurssin ja hyväksytysti suoritetun ajolupakokeen jälkeen oikeus kuljettaa vaarallisia aineita kappaletavarana ADR-valtioissa lukuun ottamatta räjähteitä ja radioaktiivisia aineita.

Ajolupa on voimassa 5 vuotta kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa, lupa on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Jos ajolupa ei ole enää voimassa, täytyy peruskurssi (P) tai (YP) käydä uudelleen.


Osallistu koulutukseen

Kaikille avoimet koulutukset löytyvät kätevästi nettivarausjärjestelmästä. Voit myös pyytää tarjouksen yli 10 hengen porukalle jättämällä tarjouspyynnön.

Siirry kurssihakuun