Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Uudenmaan Koulutuskeskus Oy
Osoite: Meritullinkatu 11 C, 00170 Helsinki
Puhelin: +358 50 412 4224

2. Yhteyshenkilö

Osoite: Meritullinkatu 11 C, 00170 Helsinki
Puhelin: +358 50 412 4224
Sähköposti: info@koulutuskeskus.com

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Koulutuskeskus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen sekä markkinointi. Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, yhteystiedot (mm. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), työpaikkaa koskevat tiedot (esim. ammatti, työnantajan nimi, yhteystiedot) sekä suostumus/ kielto sähköiseen mainontaan ja kielipreferenssi. Tietosisältöön kuuluu myös asiakaskohtaiset koulutus- ja tapahtumatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Uudenmaan Koulutuskeskus Oy:n asiakasrekisteri ja kolmansien osapuolten tarjoamat rekisterit. Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja. Asiakas- ja viestintärekisterin tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Fonecta Oy:n, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Micromedia Oy:n, Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa asiakasrekisteripalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojaus

Tiedot sijaitsevat Uudenmaan Koulutuskeskuksen Oy:n suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Uudenmaan Koulutuskeskus Oy, Meritullinkatu 11 C, 00170 Helsinki.