Sähkötyöturvallisuuskurssi SFS 6002

Sähkötyöturvallisuuskoulutus on standardin SFS 6002 edellyttämä koulutus, joka edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä kyseisen standardin mukaan. Kurssin käynyt tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Kohderyhmä

Sähkötyöturvallisuuskurssi SFS 6002 on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville työntekijöille, kuten asentajille, esimiehille, asiantuntijoille ja työnjohdolle. Kurssi sopii myös sähköalaa opiskeleville

Sisältö

Sähkötyöturvallisuus- kurssi SFS 6002 -verkkokoulutuksesta saat samat valmiudet kuin vastaavasta lähikoulutuksesta. Voit aloittaa koulutuksen silloin kun haluat, ja voit edetä koulutuksessa omassa tahdissasi. Lopuksi suoritetaan koe, jonka hyväksytysti suorittaneille postitetaan Sähkötyöturvallisuuskortti.