Sähkötyöturvallisuuskoulutus on standardin SFS 6002 edellyttämä koulutus, joka edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä kyseisen standardin mukaan. Kurssin käynyt tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Kohderyhmä

Sähkötyöturvallisuuskurssi SFS 6002 on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville työntekijöille, kuten asentajille, esimiehille, asiantuntijoille ja työnjohdolle. Kurssi sopii myös sähköalaa opiskeleville.

Sisältö

Koulutuksessa saat käyttöösi ”SFS 6002 käytännössä” -kirjan. Koulutukseen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan viisi (5) vuotta voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti.

TILAA TÄSTÄ