Yritykset tarvitsevat menestyäkseen selkeästi määritellyn strategian, joka on perusteellinen, uniikki ja informatiivinen. Strategian ydin on, miten yritys erottuu edukseen kilpailijoistaan. Strategian toteuttaminen vaatii taitavaa viestintää, ohjausta ja mittaamista, sillä strategian epäonnistunut toteuttaminen johtuu usein strategian epäselvyydestä, monimutkaisuudesta tai viestinnän huonosta toteutuksesta. Strategian onnistuneen toteutumisen kannalta on tärkeää, että koko organisaatio on sisäistänyt strategian sisällön ja motivoitunut toteuttamaan sitä. Strategian suunnitteluun käytetty aika on hukkaan heitettyä, jos yrityksen työntekijät eivät tiedä tai ymmärrä strategiaa, eivätkä osaa toimia sen mukaan.

Kohderyhmä

Strategia ja liiketoiminta -valmennus sopii esimerkiksi yrityksen johdolle, esimiehille ja viestinnästä vastaaville henkilöille alasta riippumatta. Valmennus sopii yrityksille, jotka tarvitsevat apua uuden strategian luomiseen ja yrityksille, jotka haluavat ohjausta olemassa olevan strategian muokkaukseen ja viestintään.

Sisältö

Strategia ja liiketoiminta -valmennuksen sisältö räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksessa voidaan esimerkiksi käydä läpi miten strategia saadaan muokattua ymmärrettävään, selkeään ja yksinkertaiseen muotoon, miten strategiasta viestitään henkilökunnalle ja sidosryhmille onnistuneesti ja ymmärrettävästi ja miten henkilökunta saadaan sitoutettua strategiaan. Valmennuksessa voidaan myös käydä läpi, miten strategia pannaan konkreettisesti käytäntöön, mitä toimenpiteitä se organisaation eri osissa vaatii ja miten siitä viestitään. Valmennus antaa valmiudet luoda ja konkretisoida toimivan, ymmärrettävän ja yksinkertaisen strategian. Valmennuksen jälkeen strategia osataan määritellä tarkasti ja perusteellisesti ja siitä osataan kertoa koko henkilökunnalle ja sidosryhmille tasapuolisesti ja ymmärrettävästi.