Syventävä ensiapukurssi 16h laajentaa niitä tietoja- ja taitoja, joita peruskurssilla (Ensiapukurssi EA1) opittiin. Uusina asioina kurssilla tulee mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Kurssi koostuu pääasiassa harjoituksista. Kurssille voi osallistua, mikäli osallistujalla on voimassaoleva Ensiapu 16h -pätevyys (entinen EA1 -pätevyys).

Kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille Ensiapukurssi EA1:n käyneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa tietojaan ja taitojaan. Syventävä ensiapukurssin 16h:n hyväksytysti suorittaneet saavat itselleen ensiapukortin, joka on voimassa kolme (3) vuotta. Ensiapukortin voimassaoloa voi jatkaa edelleen kolmella vuodella käymällä ensiapukurssin 8h ennen kortin vanhenemista.

Kaikki kouluttajamme ovat Suomen Punaisen Ristin kouluttamia ja hyväksymiä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK) tai hätäensiavunkouluttajia (HEK).

Sisältö

Hätäensiavun kertaus: Hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys ja sokki sekä:

 • Ensiavun taktiikka
 • Sisäelinvammat
 • Vammamekanismi
 • Loukkaantuneen tutkiminen
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat
 • Rankavammat (murtumat)
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Loukkaantuneen tarkkailu
 • Ensiapuasennot
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Hypotermia ja paikalliset paleltumat
 • Lapsen ja vauvan elvytys
 • Defibrillaattorin käyttökoulutus