Tieturva 1 -koulutus on 1.1.2020 alkaen mahdollista suorittaa vain verkkokoulutuksena. Koulutuksen voi suorittaa osoitteessa e-tieturva.fi.

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on kehitetty varmistamaan ja ylläpitämään työntekijän pätevyys kaikissa tietyöolosuhteissa. Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Yleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä vaaroja niin työntekijöille kuin tienkäyttäjille, minkä takia tiellä tehtävää työtä saa tehdä ja johtaa vain huolelliset ja pätevät työntekijät.

Kohderyhmä

Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Tieturvakortti on voimassa viisi (5) vuotta kerrallaan. Kurssilla on myös mahdollista suorittaa ammattipätevyys. Tieturva 1 kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa Tieturva 2 -pätevyys, joka on ensisijaisesti suunnattu työnjohtajille, suunnittelijoille ja vastuullisille viranomaisille.

Sisältö

  • pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä
  • tienpitäjän velvoitteet ja vastuut
  • tiellä työskentelyn ehdot
  • tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat
  • turvallisuuden varmistaminen liikenteen järjestelyillä
  • turvallisuus työkoneen kuljettamisessa
  • varautuminen onnettomuustilanteisiin
  • työturvallisuustehtävät rakentamisessa
  • tentti