Trukkikurssin tavoitteena on edistää trukkityöskentelyn henkilö- ja yritysturvallisuutta. Trukinkuljettajalla tulee olla työnantajan kirjallinen lupa työvälineen käyttämiseen ja työnantajan on varmistettava työntekijän riittävät kyvyt työvälineen turvalliseen käyttöön. Trukkikurssi on osaltaan luomassa turvallista työympäristöä. Koulutuksesta on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä.

Kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään trukin käsittelytaitoja.

Koulutuksen sisältö

  • Työturvallisuuslaki, työsuojelu ja trukinkuljettajan vastuut
  • Trukkityypit ja niiden käyttötarkoitukset
  • Trukilla ajaminen
  • Trukilla työskentely, pinoaminen ja purku
  • Trukin rekisteröinti ja vakuutukset
  • Riskit ja niiden arviointi
  • Trukin rakenne ja toiminta
  • Tentti

Koulutukseen ei sisälly käytännön ajoharjoittelua. Trukkikurssin hyväksytysti suoritettua saat trukkikortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta.

KATSO AVOIMET KOULUTUKSET