Työsuojelupäällikön pitää tuntea työpaikan olosuhteet ja olla niihin nähden riittävän pätevä tehtäväänsä. Hänen tulee olla perehtynyt työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön.

Työsuojelupäällikön jatkokoulutuksessa opit tunnistamaan organisaatioturvallisuuden kokonaisuuden sekä työsuojelun merkityksen organisaation rakenteeseen. Opit myös tunnistamaan turvallisuuskulttuurin merkityksen, turvallisuusjohtamisen sekä organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja työhyvinvoinnin merkityksen työyhteisössä.

Uudenmaan Koulutuskeskus Oy järjestää työsuojelupäällikön perus- ja jatkokoulutusta koko Suomen alueella.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmää ovat työsuojelupäälliköt, esimiehet ja työturvallisuusvastaavat.

Koulutuksen sisältö

Työsuojelu osana organisaatioturvallisuutta

 • organisaatioturvallisuuden osa-alueet
 • organisaatioturvallisuuden johtaminen
 • riskienhallinta
 • yrityksen haavoittuvuuden mittaaminen

Turvallisuuskulttuuri

 • organisaatiokulttuuri
 • turvallisuuskulttuuri
 • turvallisuuskulttuurin haasteet ja hyödyt

Organisaatiokäyttäytyminen

 • organisaatiokäyttäytymisen perusteet
 • muuttuva toimintaympäristö
 • organisaation rakenne ennen ja nyt
 • viestintä organisaatiossa

Työhyvinvoinnin merkitys

 • työhyvinvoinnin perusteet
 • motivaatio ja jaksaminen työssä
 • stressin hallinta
 • yksilöiden eroavaisuudet

Perehdyttäminen

 • perehdyttäminen
 • työnopastus
 • perehdyttämisen hyödyt

Ryhmädynamiikka

 • ryhmässä työskentely
 • työpaikan yhteishenki
 • ryhmän johtaminen

Työturvallisuuden mittaaminen

 • työpaikkatapaturmamittarit
 • sairauspoissaolomittarit
 • ennakoivat mittarit
 • työturvallisuuden taloudelliset vaikutukset