Jokainen työyhteisön jäsen tarvitsee työyhteisötaitoja, eli esimerkiksi taitoja kuunnella, työskennellä tiimissä sekä kykyä antaa ja käsitellä rakentavaa palautetta. Työyhteisön jäsenet voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, miten työyhteisössä toimivat, joten omia työyhteisötaitoja on aika-ajoin hyvä pysähtyä miettimään ja harjoittelemaan. Työyhteisötaitojen harjoittamista voidaan tarvita myös esimerkiksi muutostilanteissa tai kun työntekijöiden työmotivaatiossa tai käytöksessä huomataan muutoksia. Työyhteisötaitoja on tärkeä harjoitella, sillä hyvät työyhteisötaidot voivat muun muassa lisätä organisaation tehokkuutta ja innovaatiokykyä, tehostaa ajankäyttöä, parantaa työn laatua, auttaa siirtämään hiljaista tietoa, vähentää esimiehen valvonnan tarvetta, auttaa muutoksissa sekä auttaa uusia työntekijöitä pääsemään tehokkaaseen alkuun työtehtävissään. Lisäksi arvioiden mukaan työhyvinvointiin sijoitettu euro voi tuottaa kuusi euroa takaisin.

Kohderyhmä

Työyhteisötaidot-valmennus sopii kaikille yrityksille alasta riippumatta. Valmennus sopii työyhteisötaitojen ylläpitämiseen, muutostilanteisiin, ja kun henkilökunnan käytöksessä tai työmotivaatiossa huomataan muutoksia.

Sisältö

Työyhteisötaidot-valmennuksen sisältö räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista, ristiriitatilanteiden käsittelemistä, puheeksi ottamista sekä yleisiä vuorovaikutustaitoja. Mikäli työyhteisössä on motivaatio- tai käytösongelmia, voidaan valmennuksessa käsitellä omien työskentelytapojen kehittämiskeinoja, empaattisuutta, organisaation pelisääntöjen noudattamista, oman asenteen, sitoutumisen ja motivaation parantamista sekä positiivisen organisaatiokuvan ylläpitämistä.