Sähkötyöturvallisuuskurssi SFS 6002

Sähkötyöturvallisuuskoulutus on standardin SFS 6002 edellyttämä koulutus, joka edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä kyseisen standardin mukaan. Kurssin käynyt tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Hinta nyt 199€ (ovh. 250€)