Vesityökortilla tarkoitetaan vesilaitoshenkilöstön hygieniahallinnan osaamistestauksen näyttökoetodistusta. Vesityökurssin näyttökokeeseen voi halutessaan osallistua ilman erillistä koulutusta, mutta yleisesti suositellaan asioiden kertaamista vesialan koulutustilaisuuksissa. Mikään ammatillinen tutkinto ei vapauta testauksesta. Vesityökortin näyttötutkintojärjestelmä on vastaava kuin elintarvikkeiden käsittelyssä vaadittava hygieniapassi. Vesityökortin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen 285/2006, joka tuli voimaan 1.5.2006.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu talousvettä toimittavissa laitoksissa ja uimahalleissa, kylpylöissä ja vastaavissa työskenteleville henkilöille, jotka suorittavat veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä. Toiminnanharjoittajan (vesihuoltolaitos, uimahalli, kylpylä, jne.) on vastattava siitä, että kohteessa työskentelevällä henkilöllä on riittävät perustiedot veden mikrobiologiasta ja vesikemiasta, veden puhdistustekniikasta, veden käyttötarkkailusta, veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta. Toiminnanharjoittajan tulee lisäksi pitää kirjaa työntekijöiden laitosteknisestä ja vesihygieenisestä osaamisesta ja esittää pyydettäessä tiedot kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Sisältö

Koulutus on käytännönläheistä, koska pelkkä teoreettinen opetustyö ei painota riittävästi vesilaitostyön käytännön asioita. Kurssipäivän lopussa pidetään vesityökortti-koe, joka on käytännössä kirjallinen osaamistesti. Osaamistestin hyväksytysti läpäisseille myönnetään näyttökokeen pitäjän toimesta osaamistodistus, joka on voimassa viisi (5) vuotta. Näyttökokeen pitäjät hyväksytään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) toimesta.