Kauttamme voit suorittaa asbestipurkukoulutuksen, joka on tarkoitettu asbestitöitä tekeville rakennusmiehille työturvallisuuslain ja valtioneuvoston päätöksen asbestityön purusta edellyttämällä tavalla. Tutkinnon suorittanut tuntee erilaiset asbestilaadut ja eri aikoina käytetyimmät asbestimateriaalit sekä asbestikartoituksen menetelmänä.

Koulutuksen suorittanut hallitsee asbestin purku- ja kapselointimenetelmät
suojauksineen ja osaa käyttää tarvittavia alipaine- ja imurilaitteistoja sekä työssä tarvittavia muita välineitä. Koulutuksen suorittanut osaa käyttää myös henkilökohtaisia suojavälineitä ja muita laitteita sekä tehdä niihin tarvittavat työmaahuollot. Lisäksi opiskelija osaa asbestijätteen käsittelyn, loppusijoituksen ja kohteen loppusiivouksen.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu asbestitöitä tekeville rakennusmiehille.

Jos sinulla on vähintään kolmen vuoden kokemus rakennusalalta, niin tämä koulutus antaa mahdollisuudet saada samalla talonrakennusalan ammattitutkinnon asbestityöt -osatutkinnon.

Sisältö

Ammattitutkinnon osaan 46 § Asbestityöt valmistava koulutus sisältää:

  • Ammattitutkinnon osaan 46 § Asbestityöt -valmistava koulutus:
  • Asbestipurkutöihin liittyvä lainsäädäntö
  • Asbesti ja sen esiintyminen rakennusmateriaaleissa
  • Asbestin terveyshaitat ja niiden torjuminen
  • Asbestipurkutyössä käytettävät laitteet
  • Henkilökohtaiset suojaimet
  • Asbestijätteiden käsittely
  • Loppusiivous ja jälkimittaukset
  • Purkutyösuunnitelman tekeminen ja purkumenetelmät

Kirjallinen koe, jonka hyväksytty suorittaminen on ehtona käytännön työnäytön antamiselle
Jos sinulla on vähintään kolmen vuoden kokemus rakennusalalta, niin tämän koulutus antaa mahdollisuudet saada samalla talonrakennusalan ammattitutkinnon asbestityöt -osatutkinto.