Koulutus pidetään SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus-standarin 3. painoksen mukaan. Kurssilla käydään läpi jännitetyön tekemiseen liittyvä ohjeistus huomioiden jännitetyöhön liittyvät tarkistukset, turvallisuustoimenpiteet ja ympäristöolosuhteet.

Osallistujia pyydetään ottamaan omat jännitetyösuojavälineet mukaan koulutukseen, jos sellaiset on käytettävissä ( EN 531 -työvaate tai EN 11612)

Kohderyhmä

Jännitetyökoulutus on tarkoitettu henkilöille jotka työssään joutuvat jännitetyöalueelle alle 1000 V:n järjestelmissä, lähemmäs kuin 20 cm paljasta jännitteistä osaa. Osallistujalla tulee olla voimassa oleva SFS6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskortti.

Sisältö

  • Lähdön lisääminen jännitteiseen keskukseen
  • Releen vaihto
  • AMKA-työt
  • Jonovarokekaapissa tehtävät työt

Jännitetyökurssin hyväksytysti suorittaneet saavat (5) vuotta voimassa olevan jännitetyökortin. Jännitetyökortti toimitetaan noin muutaman viikon kuluessa kurssisuorituksesta.