Valmennuspäivän tavoitteena on tukea ammattikuljettajan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työssäjaksamista.

Päivän tavoitteena on auttaa ammattikuljettajaa arvioimaan omanhyvinvointinsa nykytilaa sekä antaa eväitä ja tukea hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen vahvistamiseen, realististien, pienten
elämäntapamuutosten kautta.

Tavoitteena on, että valmennuspäivän aikana jokainen ammattikuljettaja hahmottaa oman hyvinvointinsa ja työssäjaksamisen tilanteen sekä asettaa itselleen konkreettiset hyvinvointiaan ja työssä jaksamistaan tukevat muutostavoitteet.

Valmennuksen kesto on yksi päivä ja (7h) koostuen 45 minuutin mittaisista osioista. Valmennus toteutetaan asianmukaisissa tiloissa. Valmennusmenetelmät ovat toiminnallisia koostuen yksilö- ja ryhmätyöskentelyistä sekä niitä tukevista asiantuntijapuheenvuoroista sekä ammattikuljettajille räätälöidyistä, oppimista tukevasta valmennusmateriaalista.